0
021-284210 031-31117

پرداخت سفارت

وقت سفارت انگلیس
28 اسفند 1397

وقت سفارت انگلیس

برای سفر به انگلیس تحت هر عنوانی، مانند دانشجویی، توریستی و … به اولین چیزی که نیاز دارید،…

پرداخت سفارت توسط ایرانیکارت
30 بهمن 1397

پرداخت سفارت توسط ایرانیکارت

یکی از مواردی که برای اخذ ویزای کشورهای مختلف مانند امریکا، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه ، انگلیس و…