چارت مقایسه ویزا کارت ها

در این صفحه، تمامی ویژگی های مربوط به ویزا کارت های مختلف برای شما ارائه شده است.

شما می توانید با خواندن تمامی این ویژگی ها در یک صفحه، تصمیم بهتری در مورد خرید ویزا کارت مناسب خود داشته باشید.

چارت مقایسه ویزا کارت ها

Visa Gift

$5-15

قابلیت خرید اینترنتی

دارای سقف ۱۰۰۰ دلار

ارز کارت: دلار

رزرو هتل وهواپیما

اتصال به PayPal

تحویل ۱ الی ۳ ساعت کاری

Mastercard Standard

$335

برداشت از ATM

خرید POS

قابلیت خرید اینترنتی

شارژ نامحدود

بدون سقف موجودی

شارژ ۱ روز کاری

ارز کارت: یورو یا دلار

دارای اینترنت بانک

دارای کد سوئیفت

سقف برداشت از خودپرداز ۲۵۰۰ یورو

رزرو هتل وهواپیما

اتصال به PayPal

تحویل ۱۰ روز کاری

Mastercard Standard

$335
تحویل ۱۰ روز کاری
برداشت از ATM
خرید POS
قابلیت خرید اینترنتی
شارژ نامحدود
بدون سقف موجودی
شارژ ۱ روز کاری
ارز کارت: یورو یا دلار
دارای اینترنت بانک
دارای کد سوئیفت
سقف برداشت از خودپرداز ۲۵۰۰ یورو
رزرو هتل وهواپیما
اتصال به PayPal

Visa Electron
 • $235
 • برداشت از ATM
 • خرید POS
 • قابلیت خرید اینترنتی
 • شارژ نامحدود
 • بدون سقف موجودی
 • شارژ ۱ روز کاری
 • ارز کارت: دلار
 • دارای اینترنت بانک
 • دارای کد سوئیفت
 • سقف برداشت از خودپرداز ۱۰۰۰ دلار
 • رزرو هتل وهواپیما
 • اتصال به PayPal
 • تحویل ۱۰ روز کاری
Mastercard Standard
 • $335
 • برداشت از ATM
 • خرید POS
 • قابلیت خرید اینترنتی
 • شارژ نامحدود
 • بدون سقف موجودی
 • شارژ ۱ روز کاری
 • ارز کارت: یورو یا دلار
 • دارای اینترنت بانک
 • دارای کد سوئیفت
 • سقف برداشت از خودپرداز ۲۵۰۰ یورو
 • رزرو هتل وهواپیما
 • اتصال به PayPal
 • تحویل ۱۰ روز کاری

Visa Gold

 • $435
 • برداشت از ATM
 • خرید POS
 • قابلیت خرید اینترنتی
 • قابلیت خرید آفلاین
 • قابلیت اجاره خودرو
 • شارژ نامحدود
 • بدون سقف موجودی
 • شارژ ۱ روز کاری
 • ارز کارت: دلار
 • دارای اینترنت بانک
 • دارای کد سوئیفت
 • سقف برداشت از خودپرداز ۵۰۰۰ دلار
 • رزرو هتل وهواپیما
 • اتصال به PayPal
 • تحویل ۱۰ روز کاری

Visa Classic

 • $335
 • برداشت از ATM
 • خرید POS
 • قابلیت خرید اینترنتی
 • شارژ نامحدود
 • بدون سقف موجودی
 • شارژ ۱ روز کاری
 • ارز کارت: دلار
 • دارای اینترنت بانک
 • دارای کد سوئیفت
 • سقف برداشت از خودپرداز ۲۵۰۰ دلار
 • رزرو هتل وهواپیما
 • اتصال به PayPal
 • تحویل ۱۰ روز کاری
نیاز به تهیه ویزاکارت دارید؟

اگر می خواهید یکی از انواع مختلف ویزاکارت ها را با توجه به نیاز خود تهیه کنید، ثبت نام کرده، و سپس درخواست خود را ثبت کنید

ثبت نام